Moot Athletics Academy Fees 2016

Once off clubfees for 2016 R200 per athlete.
Eenmalige klubfooi vir 2016 is R200 per atleet.